PASTRMKA NAJVIŠEG KVALITETA

Riboteks je najsavremeniji ribnjak na teritoriji jugoistočne Evrope, koji najviši kvalitet proizvoda obezbeđuje stalnim inoviranjem i primenom poslednjih saznanja i tehnologija u pastrmskoj proizvodnji. Standardizovana proizvodnja koju prate HACCP i ISO 9001 sertifikati, kao i najsavremenija oprema instalirana u svim proizvodnim objektima garant su ne samo kvaliteta, već i visokih prirasta, minimalnih gubitaka u tovu i kontinuiranog snabdevanja konzumnom pastrmkom tokom cele godine.

 

Saznajte više o: