Igor Šomođi

Koordinator kancelarije
direktora operacija

Victoria Group